Aktualności

Zintegrowany Program Rozwoju ZIP

2019-02-25

W kwietniu 2018 r. ruszył Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP). Celem programu jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników oraz usprawnienie i unowocześnienie zarządzania uczelnią. Uniwersytet Warszawski przeznaczył przyznane środki na działania wspierające rozwój uczelni w sposób kompleksowy. Mają one także doprowadzić do wypracowania i wdrożenia mechanizmów ukierunkowanych na doskonałość dydaktyczną oraz doskonalenie procesów zarządzania uczelnią. Program ma przyczynić się do wdrożenia trwałych zmian w funkcjonowaniu Uniwersytetu, dostosowanych do potrzeb społeczności akademickiej i uwzględniających aktualne wyzwania społeczno-gospodarcze. W programie zaplanowano działania skierowane do wszystkich grup stanowiących wspólnotę akademicką: studentów, doktorantów, wykładowców, kadry zarządzającej i pracowników administracji. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warsaw Conference on the role and position of NGOs in the Council of Europe

2019-02-21

Warszawska konferencja rola i pozycja organizacji pozarzadowych w Radzie Europy

22 marca 2019 r.

Więcej informacji w Zakładce Konferencje

Gratulujemy

2019-02-19

Nagrodę im. Krystyny Grzybowskiej

za publicystykę o tematyce europejskiej ufundowana przez Fundację Macieja Rybińskiego otrzymał

Pan prof. Tomasz Grzegorz Grosse – „Unia Europejska mniej demokratyczna”, „Rzeczpospolita”, 4 stycznia 2018.

Napisz esej lub zrealizuj swój projekt społeczny!

2018-12-05

 

Projekt "Polska i Rosja oczami młodego pokolenia"

2018-12-03

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z rezultatami międzynarodowego projektu naukowego "Polska i Rosja oczami młodego pokolenia", w którym polsko-rosyjski zespół badawczy przeprowadzał ankiety wśród studentów naszego Instytutu i ich kolegów z Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego.

Prezentacja z wynikami

 

Więcej zdjęć na stronie FB

Kurs dla Nauczycieli - nowa podstawa programowa z WOS-u

2018-10-02

Program kursu z WOS

Dołącz do oficjalnej grupy studentów UW!

2018-07-17

Wszystkich studentów Instytutu Europeistyki, a w szczególności studentów I roku studiów licencjackich i magisterskich, zachęcamy do dołączenia do oficjalnej grupy studentów UW na Facebooku. 

 
Powstająca platforma to kanał komunikacji dla społeczności Uniwersytetu, a jej celem jest wymiana informacji o wszystkim, co dotyczy studiowania na UW. To właśnie tu uzyskasz prawidłowe i w pełni merytoryczne odpowiedzi na nurtujące Cię pytania oraz dowiesz się, co aktualnie dzieje się na naszej uczelni!

Facebook IE

Akademicka Biblioteka Europejska