Ogłoszenia dla studentów

Odwołany dyżur dr J. Miecznikowskiej

Dodane przez: Administracja    2017-09-20

W środę 27 września dr Justyna Miecznikowska odwołuje swój dyżur administracyjny.

Cultural Orientation Workshop for Warsaw University 2017

Dodane przez: Administracja    2017-09-19

Dear Students,

You are very welcome at the University of Warsaw!

On 1st of October a great adventure begins for you. This means not only exploring the fascinating world of humanities and science but also getting to know Poland, the Poles and the variety of our culture.

As we would like to help you facing this challenge, we take the pleasure to invite you to the workshops on cultural orientation which will take place on 25th - 26th of September and on 27th -28th of September from 10 am to 5 pm on the University Main Campus.

Specialists from the International Organization for Migration will present information about Poland that you can’t google and teach you cross-cultural communication.

The programme of the meeting includes:

  • practical information about living in Poland (the costs of living, public services, transportation, banks, values and concepts specific to Poland);
  •  health care (overview of the medical system, insurance, what to do in emergency situation, the rights of the patients);
  • laws, rights and responsibilities (basic laws and rules which govern the country, visa and resident card information, public institutions and services, commonly broken laws);
  • housing (finding accommodation, rights and responsibilities as a renter or tenant, interpreting a lease, costs of housing, safety measures in the house, registration);
  • education (rules at the university, educational system for students);
  • cultural adaptation, cross-cultural communication.

 

The workshop will be conducted in English and will be held on 25th - 26th of September and on 27th -28th of September from 10 am to 5 pm on the University Main Campus (exact place will be given to the accepted participants).

Please note that there is no possibility of attending only a part or only one day of the workshop.      

As we can accept only a limited number of participants, please register by filling in this: https://goo.gl/forms/jSyyZlFbLlGWyB3K3 form.

Registration will be open till 22nd of September, 1 pm.

Participation is completely free of charge.

In case of any questions please do not hesitate to contact us: welcome@uw.edu.pl

See also: www.welcome.uw.edu.pl.

We will be waiting for you!

Katarzyna Basisty

Head of the

Welcome Point

University of Warsaw
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

e-mail: k.basisty@adm.uw.edu.pl
+48 22 55 24 080

www.welcome.uw.edu.pl

Dodatkowy dyżur dr Przemysława Biskupa

Dodane przez: Administracja    2017-09-13

Dr Przemysław Biskup zaprasza na swój dodatkowy i ostatni już w tym roku dyżur (w sprawach dydaktycznych, Erasmusa) we wtorek 19 września w godz. 15.00-16.00, sala 32, Nowy Świat 69.

Dodatkowy dyżur W PONIEDZIAŁEK! - dr Marko Babić

Dodane przez: Administracja    2017-09-11

Dr Marko Babić zaprasza na swój dodatkowy dyżur w poniedziałek 18 września o godz. 10.00, sala 32, Nowy Świat 69.

Ostateczny termin poprawki z Ekonomii

Dodane przez: Administracja    2017-09-08

Dr Grażyna Bukowska zaprasza na ostateczny termin poprawy z Ekonomii we wtorek 12 września o godz. 12.00 w sali 46, Nowy Świat 69.

Praktyki w Euroactiv.pl - edycja jesienna

Dodane przez: Administracja    2017-08-29

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ

Ważna wiadomość dot. przyznania warunku

Dodane przez: Administracja    2017-08-28

UWAGA STUDENCI

Zgodnie z §3 ust. 1 Szczegółowych Zasad
Studiowania na Wydziale student, który nie spełnił
wymagań przewidzianych planem studiów danego
etapu może ubiegać się o przyznanie warunku.
Pisemny wniosek o warunkowe zaliczenie roku
akad. 2016/17 i wpis na kolejny etap studiów

wraz z uzasadnieniem składa się

w terminie do 20.09. 2017 r.

Brak wniosku skutkuje skreśleniem z listy studentów.

Zmiana terminu egzaminu poprawkowego z przedmiotu "Społeczeństwa i kultury w Europie"

Dodane przez: Administracja    2017-08-25

Egzamin poprawkowy u dr Wojciecha Lewandowskiego z przedmiotu Spoełczeństwa i kultury Europy odbędzie się 7 września w godz. 12.00-13.00. Przepraszamy za zmiany.

UW: Inicjatywy dla otoczenia

Dodane przez: Administracja    2017-08-21

Celem programu „UW: inicjatywy dla otoczenia” (IDO) jest umożliwienie studentom i doktorantom uczenia się poprzez zdobywanie praktycznych doświadczeń w pracy projektowej pod kierunkiem tutorów, będących pracownikami naukowymi i specjalistami w swojej branży. 

Wspólnie realizują projekty, które są odpowiedzią na realne potrzeby organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz małych i średnich firm, będących Partnerami w programie.

Dzięki tej formule, Uniwersytet może wyjść naprzeciw oczekiwaniom trzech grup interesariuszy znajdujących się w jego bezpośrednim otoczeniu.

IDO powstał na Uniwersytecie Warszawskim w ramach programu Santander Universidades, który jest realizowany w Polsce przez Bank Zachodni WBK.

 

Chcesz zostać uczestnikiem projektu? 

Zgłoś się!

Do 15 września czekamy na Wasze aplikacje!

Konkurs "Dziedzictwo Jana Pawła II i Solidarności"

Dodane przez: Administracja    2017-08-08

Konkurs „Dziedzictwo Jana Pawła II i Solidarności" organizowane jest pod opieką merytoryczną Przewodniczącego Rady Fundacji Macieja Zięby OP i we współpracy z Konsulatem Honorowym Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie.
 
Do wzięcia udziału w konkursie serdecznie zapraszamy wszystkich studentów studiów I i II stopnia. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy studenckiej dotyczącej dziedzictwa Jana Pawła II i/lub Solidarności, a zrealizowanej w danym roku akademickim.

Celem Konkursu jest zainteresowanie studentów dziedzictwem Jana Pawła II i Solidarności, które budowało w Polsce społeczeństwo obywatelskie na fundamentach wolności i solidarności. Podejmowanie tej tematyki przez pokolenie urodzone już w III RP może zaowocować twórczą reinterpretacją wydarzeń z lat ’80 ubiegłego wieku, przyjęciem wartości, które je ożywiały, a zarazem stać się inspiracją do podejmowania podobnych inicjatyw w całkowicie odmiennym kontekście społecznym, a w konsekwencji sprzyjać budowaniu społeczeństwa obywatelskiego we współczesnym świecie.

Dla zwycięzcy danej edycji Konkursu przeznaczona jest nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł oraz publikacja pracy pisemnej lub organizacja wystawy, czy też innego rodzaju promocji, w zależności od formy zwycięskiej pracy.

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać, w określonej w regulaminie konkursu formie, do 31 października 2017 roku na adres Fundacji Służby Rzeczypospolitej.
 
Więcej informacji o konkursie oraz wszystkie wymagane dokumenty można znaleźć na stronie www.fsrz.pl/konkurs

PRAKTYKI

Studentów europeistyki gorąco zapraszamy do podjęcia praktyk w poniższych instytucjach:

TABELA

Prezentacja dot. praktyk

Więcej ofert dostępne tutaj

Facebook

Fanpage

Instytutu Europeistyki WNPiSM

Fanpage

Samorządu Studenckiego IE

Europa oczami studentów

1. Brexit