Ogłoszenia dla studentów

Dodane przez: Administracja    2013-11-08

Prof. dr hab. Andrzej Skrzypek odwołuje swój dyżur w dniu 15.11.2013r.(piątek)

Dodane przez: Administracja    2013-11-04

Miło nam poinformować, że dziś, tj. 4 listopada o godz. 15:00 w Sali Senatu odbędzie się debata „Steadfast Jazz 2013. Co może dziś NATO?”. Główny prelegent: Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych; wśród panelistów miedzy innymi: Paweł Kowal, eurodeputowany, przewodniczący PJN i Ludwik Dorn, były marszałek Sejmu RP. Wstęp wolny. http://www.uw.edu.pl/strony/aktualnosci/sikorski.pdf

Komunikat dotyczący podpięć

Dodane przez: Administracja    2013-10-30

Informujemy, że wszystkich studentów dotyczy obowiązek podpinania przedmiotów pod program i etap studiów lub tylko pod program – bez wskazania etapu.

Jeżeli student nie podepnie przedmiotu to tym samym zadeklaruje, że jest to przedmiot ponadplanowy wykraczający poza limit dopuszczalnych dla tego programu zajęć ponadplanowych i od roku akademickiego 2013/2014 będzie zobowiązany do wniesienia za niego opłaty.

Za przedmioty zrealizowane przed rokiem akademickim 2013/2014 a niepodpięte i zrealizowane w ramach limitu nie będą pobierane opłaty.

Zgodnie z Regulaminem Studiów oraz Szczegółowymi Zasadami Studiowania w jednostce przed rokiem akademickim 2013/2014  od studentów mogły być pobierane opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów przewyższające limit zajęć ponadplanowych (w oparciu o zapisy § 15 –Regulaminu Studiów z 2006 r. i Regulaminu Studiów z roku 2010 i 2012).

Informujemy, że zgodnie z decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior możliwość podpinania przedmiotów przez studentów w USOSweb będzie możliwa w okresie 28 października – 8 listopad br.

Godziny dziekańskie w dniu 31 października

Dodane przez: Administracja    2013-10-30

Dziekan WDiNP przychalając się do prośby Samorządu Studentów WDiNP ogłasz w dniu 31 października od godz. 15.00 Godziny Dziekańskie.

Dodane przez: Administracja    2013-10-28

Zajęcia dr.Przemysława Biskupa z przedmiotu "Podstawy wiedzy o prawie" w dniu 8 listopada, w godzinach 11:30-13:00 zostają przeniesione z audytorium im. S. Czarnowskiego do sali A w Audytorium Maximum.

Dodane przez: Administracja    2013-10-25

Dyżur prof. dr. hab. Konstantego Adama Wojtaszczyka w dniu 31.10.2013r. zostaje odwołany.

Dodane przez: Administracja    2013-10-25

W dniu 28.10. br zajęcia z dr Martą Witkowską z "Procedur legislacyjnych w UE" z godziny 8.00 zostają przełożone na następny tydzień. Zajęcia "Prawo europejskie II" odbywają się w godz. 9.30-12.30 w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie przy ul. Jasnej. Z tego powodu dr Witkowska odwołuje poniedziałkowy dyżur.

Zapraszamy wszystkich studentów do udziału w konkursie!

Dodane przez: Administracja    2013-10-24

"Plan Wernera 2013” to projekt Fundacji Koncept Europa z okazji 100. rocznicy urodzin luksemburskiego polityka, prekursora i „ojca" wspólnej waluty euro.
Więcej informacji o konkursie: http://www.uniaeuropejska.org/plan-wernera-2013-zapraszamy-do-udzialu

GODZINY DZIEKAŃSKIE w dniu 31 października

Dodane przez: Administracja    2013-10-23

Dziekan WDiNP przychylając się do prośby Samorządu Studentów WDiNP ogłasza w dniu 31 października od godz. 15.00 Godziny Dziekańskie.

Dodane przez: Administracja    2013-10-22

Informujemy, że wszystkich studentów dotyczy obowiązek podpinania przedmiotów pod program i etap studiów lub tylko pod program – bez wskazania etapu.

PRAKTYKI

Studentów europeistyki gorąco zapraszamy do podjęcia praktyk w poniższych instytucjach:

TABELA

Prezentacja dot. praktyk

Więcej ofert dostępne tutaj

Międzyuczelniana wymiana MOST

Europa oczami studentów

1. Brexit

Aktywność studencka