Ogłoszenia dla studentów

REZYGNACJA ZE STUDIÓW - KONIECZNE FORMALNOŚCI

Dodane przez: Administracja    2013-10-09

Uprzejmie przypominamy, że w razie podjęcia decyzji o rezygnacji ze studiów, student jest zobowiązany do złożenia w Sekcji studenckiej pisemnego oświadczenia o takiej rezygnacji. Dopiero z dniem złożenia takiego oświadczenia student zostanie skreślony z listy studentów decyzją administracyjną, a po jej uprawomocnieniu przestaną go obowiązywać zobowiązania studenckie, w tym opłaty za studia. Opłaty te zostaną naliczone proporcjonalnie do daty uprawomocnienia się wspominanej decyzji.

Dyżur dydaktyczny dr Jadwigi Nadolskiej

Dodane przez: Administracja    2013-10-03

Dyżur odbędzie się w poniedziałek, godz. 18.00-19.30, sala seminaryjna, IE

Ogłoszenie dla studentów I stopnia zaocznych

Dodane przez: Administracja    2013-10-02

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 6 października 2013 r. (niedziela) odbędą się dodatkowe zajęcia w godzinach 16.20-17.50 z prof. K. A. Wojtaszczykiem z "Prawa europejskiego (II)". Zmiana planu zajęć spowodowana jest wyjazdem służbowym prof. Wojtaszczyka w dniu 13 października 2013 r.

Zajęcia z dr hab Krzysztofem Szewiorem w dniu 2 października o godz. 13:15.

Dodane przez: Administracja    2013-10-02

Informujemy, że zajęcia o godz. 13:15 z dr hab Krzysztofem Szewiorem nie odbędą się. Pozostałe grupy mają zajęcia bez zmian.

Informacja dla studentów zaocznych

Dodane przez: Administracja    2013-09-26

Rejestracja na lektoraty w semestrze zimowym dla studentów zaocznych będzie otwarta w dniach:
I  tura:   27.09. - 16.10.
II tura:  04.11. – 15.11.

  1. Studenci muszą zarejestrować się SAMODZIELNIE na lektoraty poprzez system USOS – Rejestracja żetonowa http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=4024-2013Z-JO-Z.
  2. Studenci proszeni się o DOKŁADNE zapoznanie się z instrukcjami zapisów na lektoraty, znajdującymi się na stronach rejestracji instrukcja na stronie Szkoły: http://portal.uw.edu.pl/web/szkola-jezykow-obcych/rejestracja-na-lektoraty oraz o cierpliwość . Dane w systemie rejestracji są odświeżane w regularnych odstępach i w związku z tym należy się liczyć z opóźnionym przepływem informacji, np. wyników testów poziomujących. Studenci proszeni są o nieodkładanie rejestracji na ostatnią chwilę, ponieważ w związku z powolnym przepływem danych mogą nie zdążyć z zakończeniem procesu rejestracji.
  3. Wyniki testów poziomujących mają na celu pomoc w wyborze lektoratu. To jednak sam student decyduje o ostatecznym wyborze poziomu. Wyniki testu poziomującego nie są wiążące. Rejestracja obejmuje zrobienie testu poziomującego, ale wynik testu nie ogranicza możliwości zapisu się na wybrany lektorat. Nawet jeśli ktoś ma mniej punktów może się zapisać do wybranej grupy.
  4. Oznaczenia poziomów dotyczą poziomu docelowego, czyli osiąganego po zakończeniu kursu.
  5. Studentom, którzy nie zdążą się samodzielnie zapisać na lektorat, lektorzy nie będą mogli wystawić oceny z zaliczenia co wynika z braku dostępu do protokołów w USOS.

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ "TERAZ POLSKA PROMOCJA"

Dodane przez: Administracja    2013-09-24

Witamy Państwa,

przypominamy, że wystartowała już VII edycja konkursu prac magisterskich „Teraz Polska Promocja”. Dzięki współpracy z gronem partnerów tegoroczna pula nagród wynosi ok. 50.000 zł. Prace można  zgłaszać do 18.10.2013.

Tematyką konkursu jest szeroko rozumiana promocja Polski, w tym promocja ogólna, wizerunkowa, gospodarcza, rolno-spożywcza, turystyczna, sportowa, kulturalna i naukowa Polski oraz jej regionów, w kraju i na świecie.

Na zwycięzców czekają 3 nagrody główne oraz nagrody specjalne dla najlepszej pracy mgr z zakresu:
- promocji polskiej kultury,
- promocji turystyki,
- promocji wizerunkowej Polski oraz promocji dyplomatycznej,
- promocji branży produktów rolno-spożywczych oraz rozwoju obszarów wiejskich,
- promocji i rozwoju polskich regionów i obszarów lokalnych w kontekście polityki zrównoważonego rozwoju regionalnego, 
- promocji polskiej gospodarki,
- rynku ubezpieczeń w Polsce.

Przypominamy, że pracę magisterską może zgłosić uczestnik lub szkoła wyższa, reprezentowana przez dziekana lub promotora. Zgłoszenie powinno zawierać: formularz zgłoszeniowy, pracę magisterską na płycie CD/DVD (2szt.), kopię dyplomu lub potwierdzenie ukończenia studiów wyższych, kopię promotorskiej recenzji pracy.

Na zgłoszenia czekamy do 18.10.2013 pod adresem: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, ul.Górskiego 1, 00-033 Warszawa, tel. 222012690, e-mail: fundacja@terazpolska.pl (Udział w konkursie jest bezpłatny).

Więcej informacji o konkursie, plakat, regulamin oraz kartę zgłoszenia można znaleźć pod linkiem http://www.terazpolska.pl/pl/Konkurs-prac-magisterskich-VII-edycja Klip video z finału konkursu w 2012  http://www.youtube.com/watch?v=S-7VAZ91gis

Będziemy wdzięczni za rozpropagowanie naszego konkursu wśród studentów oraz wykładowców.

Zapraszamy do udziału!

Ważna informacja

Dodane przez: Administracja    2013-09-23

W związku z dniami adaptacyjnymi w dniu 24.09 sekcja studencka będzie nieczynna

Dyżur prof UW dr hab T.G. Grossego

Dodane przez: Administracja    2013-09-23

Dyżur odbędzie się w dniu 23 wrzesnia o godz. 18.30 w sali seminaryjnej Instytutu Europeistyki.

Dyżur dr Justyny Miecznikowskiej

Dodane przez: Administracja    2013-09-16

Dyżur administracyjny dr Justyny Miecznikowskiej odbędzie się 25.09.2013 w godz. 12.30-14.00.

Dyżur dr Justyny Miecznikowskiej

Dodane przez: Administracja    2013-09-10

Dr Justyna Miecznikowska informuje, że na najbliższym dyżurze dydaktycznym (środa 11 września, godz. 10.30) mają Państwo możliwość uzyskania zaliczenia ze Wstępu do polityk europejskich.

PRAKTYKI

Studentów europeistyki gorąco zapraszamy do podjęcia praktyk w poniższych instytucjach:

TABELA

Prezentacja dot. praktyk

Więcej ofert dostępne tutaj

Międzyuczelniana wymiana MOST

Europa oczami studentów

1. Brexit

Aktywność studencka