Publikacje

NOWOŚCI WYDAWNICZE:

 

Jacek Czaputowicz, Suwerenność, wydanie drugie, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2018

 

Tomasz G. Grosse, Pokryzysowa Europa. Dylematy Unii Europejskiej, PISM 2018

 

Justyna Miecznikowska, Europeizacja partii i systemu partyjnego Austrii, Aspra J-R, 2018

Spis treści oraz Wstęp

Table of Contents, Summary

Marta Witkowska, Elżbieta Kużelewska, Radosław Potorski, Jarosław F. Czub, Elena V. Kucheryavaya, Sebastian Dłuski, Podmioty integracji europejskiej z perspektywy reformowania Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, 2017

Kamil Ławniczak, Społeczne zakorzenienie aktorów procesu podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017

Jacek Czaputowicz, Anna Wojciuk, International Relations in Poland - 25 Years After the Transition to Democracy, Palgrave Macmillan 2017

 

Justyna Miecznikowska, Europejska polityka Austrii, 2017
wydawany w ramach projektu „Europejczycy wobec Europy” w Zakładzie Studiów Europejskich w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego

Jadwiga Nadolska, Paweł Stawarz, Konstanty A. Wojtaszczyk (red.), Unia Europejska i wybrane państwa świata wobec kryzysu migracyjnego, Warszawa: ASPRA-JR 2017

Konstanty A. Wojtaszczyk, Jolanta Szymańska (red.), Uchodźcy w Europie, Warszawa: ASPRA-JR 2016

Tomasz Grzegorz Grosse (ed.), European Union Policies at a Time of Crisis, Warszawa: Scholar Publishing House 2016

Tomasz Grzegorz Grosse (red.), Polityki europejskie w dobie kryzysu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2016

 

M. Mizerska-Wrotkowska, J.L. Orella Martínez (red.) De fronteras hacia fuera. Polonia y España y sus aliados estratégicos y secundarios en el s. XX, Schedas, Madrid 2016.

Więcej informacji można uzyskać po kliknięciu na okładkę poniżej:

red. naukowa Jacek Wojnicki, Europa Środkowa a Bałkany

red. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Jadwiga Nadolska, Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania, Warszawa: Aspra-JR 2015

red. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Crises in the Process of European Integration and Approaches to their Management, Warsaw: Aspra-JR 2015

red. Jacek Czaputowicz, Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2016

Jacek Czaputowicz, Kamil Ławniczak, Ankieta Teaching , Research and International Policy 2014 w Polsce. Raport z badań , Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 2015.

Jacek Czaputowicz, Kamil Ławniczak, Anna Wojciuk, Nauka o stosunkach międzynarodowych i studia europejskie w Polsce , Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2015.

red. naukowa Jacek Wojnicki, Kształtowanie ładu demokratycznego w państwach Europy Środkowej i na Bałkanach. Szanse i zagrożenia, Aspra 2015

red. Łukasz Zamęcki i Kamil Mazurek, Energetyczny smok. Polityka bezpieczeństwa energetycznego ChRL, WDiNP

red. Artur Nowak-Far i Łukasz Zamęcki, Wadliwe kody pamięci, WDiNP, Warszawa 2015

Łukasz Zamęcki, Kultura - gospodarka - polityka: o singapurskim modelu rozwoju i jego implementacji w ChRL, WDiNP

Małgorzata Mizerska-Wrotkowska, La política exterior de Suecia en la segunda mitad del siglo XX, Schedas, Madrid 2015

Więcej informacji można uzyskać po kliknięciu na okładkę poniżej:

Marta Witkowska, Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa 2015

Kliknij na okładkę:

M.Mizerska-Wrotkowska, J.L. Orella Martínez (red.), Poland and Spain in the Interwar and Postwar Period, Schedas, Madrid 2015.

Więcej informacji można uzyskać po kliknięciu na okładkę poniżej:

Małgorzata Mizerska-Wrotkowska, Poland and Sweden in the United Europe, Schedas, Madrid 2015

Więcej informacji można uzyskać po kliknięciu na okładkę poniżej.

 

Marko Babić, Fenomen dysydenta jugosłowiańskiego. Przypadek Milovana Djilasa

Bałkany w XXI wieku. Problemy konsolidacji i integracji
red. nauk. Marko Babić, Iwona Jakimowicz-Ostrowska
Instytut Europeistyki WDiNP UW, Wydawnictwo WDiNP, Warszawa 2014

Kliknij na okładkę:

 

M.Mizerska-Wrotkowska, J.L. Orella Martínez (red.), Poland and Spain in Contemporary World, Schedas, Madrid 2014.

Kliknij na okładkę by przeczytać więcej o książce:

Dr hab. Jacek Wojnicki prezentuje:


Kliknij na obrazek by przeczytać więcej o książce Prof. T.G. Grosse

 


Spis treści

Wstęp

 

 

red. naukowa Kamil Ławniczak
Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej, red. Kamil Ławniczak,

Warszawa: Wydawnictwo WDiNP 2013

 

Redakcja naukowa: M. Mizerska-Wrotkowska, J.Mª Reniu Vilamala (red.), Poland and Spain: from Political Transition to European Integration, Huygens Editorial, Barcelona 2013.

 

Redakcja naukowa: Anna Olejniczak, Łukasz Zamęcki

 

J.Mª Reniu Vilamala, M. Mizerska-Wrotkowska (red.), Spain and Poland: Elections, Political Parties and Political Culture, Huygens Editorial, Barcelona 2013.

 

Paweł J. Borkowski, Anna Wróbel, Łukasz Zamęcki, The Dragon and The Evening Stars;

Redakcja naukowa: dr Paweł Janusz Borkowski, Łukasz Zamęcki

 

 

 

"Cywilizacja europejska" Prof. dr hab. Franciszek Gołembski

 

Dr Jarosław Filip Czub "Lobbing grup biznesu w Unii Europejskiej"

 

Redakcja naukowa: dr hab. Józef Tymanowski

 

Redakcja naukowa: dr Łukasz Zamęcki

 

Redakcja naukowa:
prof. dr hab Konstanty Adam Wojtaszczyk,
dr. hab Wojciech Jakubowski,
dr Łukasz Zamęcki

 

Seria Słowników:

      

 

Redakcja naukowa: prof. Redakcja naukowa: prof dr hab Konstanty Adam Wojtaszczyk

 

Redakcja: prof dr hab Konstanty Adam Wojtaszczyk

 

Redakcja: prof. UW dr hab Ewa Stasiak- Jazukiewicz, dr Marta Jas-Koziarkiewicz

 

Redakcja naukowa: prof. dr hab. Janusz Adamowski prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
Autorzy: prof. dr hab. Włodzimierz Anioł, dr Jerzy Ciechański, dr Maciej Duszczyk, dr Andrzej Gąsowski, dr hab. Tomasz Grosse,prof. dr hab. Edward Marian Haliżak, dr Aleksandra Jarczewska, dr hab. Alicja Jaskiernia, dr Marta Jas-Koziarkiewicz, dr Katarzyna Kołodziejczyk, mgr Piotr Kozłowski, prof. UW dr hab. Artur Nowak - Far, prof. dr hab. Jan Rowiński, prof. UW dr hab. Grzegorz Rydlewski, prof. UW dr hab. Ewa Stasiak - Jazukiewicz, dr hab. Jarosław Szymanek, dr hab. Józef Tymanowski, dr Anna Wróbel, dr Jakub Zajączkowski, prof.dr hab. Ryszard Zięba, prof. dr hab. Katarzyna ŻukrowskaRedakcja naukowa: dr Justyna Miecznikowska

 


Autorzy: Paweł Adamczyk, Ewa Biernacka, Kamila Buczyńska, Weronika Garbacz, Agata Poczmańska, Ewa Szkop, Rafał TenerowiczRedakcja naukowa: mgr Konrad Jajecznik
 

Autorzy: prof. dr hab. Wawrzyniec Konarski, Agata Błoch, Agnieszka Kuklińska, Magdalena Brodawka, Martyna Karwowska, Sylwia Rosocha, Celina Zarzycka, Nina Łazarczyk, Marcin Dumieński

 

Redakcja naukowa: dr Michał Sebastian Bańka, prof. dr hab. Franciszek Gołembski

 

Redakcja naukowa: dr Michał Sebastian Bańka, prof. dr hab Franciszek Golembski

 

Polityka surowcowa II Rzeczypospolitej w latach 1935-1939 dr Łukasz Zamęcki

 

 

Publikacja wydana w ramach konferencji nt.: Polska Prezydencja w Unii Europejskiej, 10-11 maja 2010 roku

W książce znajdują się następujące artykuły:

Prezydencja w Unii Europejskiej z perspektywy Traktatu Lizbońskiego (prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk)

Instytucja prezydencji w Unii Europejskiej – uwagi do analiz politycznych (prof. dr hab. Krzysztof Szczerski)

Polska prezydencja w Unii Europejskiej 2011 – aspekty teoretyczne i międzynarodowe (dr Paweł Borkowski)

Przygotowania do polskiej prezydencji w UE: między rywalizacją wyborczą a szansą modernizacji polskiej administracji? (dr hab. Tomasz Grosse)

Proces kreowania i upowszechniania priorytetów prezydencji na przykładzie Polski (prof. dr hab. Zbigniew Czachór)

M. Jas-Koziarkiewicz, „Podróże po mniejszym niebie”. Dotowane pisma mniejszości niemieckiej w Polsce jako prasa środowiskowa po 1989 roku, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009.

Monografia wydana we wrześniu 2009 roku została przygotowana na podstawie pracy doktorskiej obronionej w grudniu 2007 roku. Praca zdobyła II nagrodę w ogólnopolskim Konkursie im. Profesora Piotra Dobrowolskiego za najlepsze prace doktorskie podejmujące problematykę niemcoznawczą.

Tekst książki

Międzyuczelniana wymiana MOST