britannia

PROJEKTY I GRANTY BADAWCZE:

MoreEU - More Europe to Overcome the Crisis

 • projekt międzynarodowy we współpracy z instytucjami:

      + Scuola Superiore Sant’Anna, Piza (Włochy) – lider konsorcjum

+ Notre Europe-Institute Jacques Delors, Paryż (Francja)

+ CEU San Pablo University, Madryt (Hiszpania)

+ Nova Law School, Lizbona (Portugalia)

 • kierownik projektu: prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
 • w projekcie uczestniczyli: dr Łukasz Zamęcki, dr Jadwiga Nadolska, mgr Anna Olejniczak, mgr Marta Rojewska, dr Wojciech Lewandowski, dr Przemysław Biskup, dr Marta Jas-Koziarkiewicz, dr hab. Paweł Borkowski, dr hab. Marta Witkowska
 • opis projektu w języku angielskim:

  http://www.santannapisa.it/it/ricerca/progetti/more-europe-overcome-crisis

 

Granty Narodowego Centrum Nauki: tutaj

 

PROJEKTY I GRANTY BADAWCZE (ZAKOŃCZONE):

Zasada podziału władzy w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej

 • indywidualny projekt badawczy realizowany z grantu MNiSW
 • Kierownik projektu: dr Monika Poboży
 • Streszczenie projektu

Modernizacja Unii Europejskiej

 • projekt badawczy finansowany z grantu MNiSW
 • Kierownik projekt: prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
 • w projekcie uczestniczyli: dr Monika Poboży, dr Piotr Wawrzyk, dr Marta Witkowska

Wpływ dewolucji na politykę europejską Zjednoczonego Królestwa – od rozwiązań imperialnych do postimperialnych

Antyterrorystyczna strategia informacyjna

 • Kierownik projektu: prof. UW dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz
 • w projekcie uczestniczyła dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • opis projektu

Rola polskich posłów do Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu wybranych polityk UE (2004-2009)

Wpływ brytyjskiej tożsamości politycznej na udział Zjednoczonego Królestwa w europejskich projektach integracyjnych