Kandydaci

             

TURA REJESTRACJI NA STUDIA

 

Komisja Rekrutacyjna WNPiSM: informacja.wnpism@uw.edu.pl;

rekrutacja.wnpism@uw.edu.pl,

tel: (22) 55 22 954

Oferta w Internetowej Rejestracji Kandydatów: https://www.irk.oferta.uw.edu.pl

Główne Biuro ds. Rekrutacji UW: http://rekrutacja.uw.edu.pl/

 

 
 
 
 
Samorząd Studentów Instytutu Europeistyki wraz z Samorządami Studentów Instytutu Nauk Politycznych, Instytutu Polityki Społecznej i Instytutu Stosunków Międzynarodowych organizują specjalnie dla nowo przyjętych studentów wyjazd zerowy, który pozwoli  wejść w nowy etap życia w iście studenckim stylu. W programie wyjazdu między innymi pakiet szkoleń ułatwiający stawianie pierwszych kroków na Uniwersytecie, oraz spotkanie z władzami Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

 

ZASADY REKRUTACJI:

 

STUDIA I STOPNIA - stacjonarne

  • europeistyka (profil akademicki)
  • europeistyka - integracja europejska (profil praktyczny)
  • Polityki europejskie i ekonomia (ang. European Politics and Economics)

 

STUDIA II STOPNIA - stacjonarne

  • europeistyka

 

O zakwalifikowaniu na studia kandydat zostanie powiadomiony na osobistym koncie w systemie IRK. Jednocześnie z tą informacją zostanie poproszony o złożenie wymaganych dokumentów w procedurze rekrutacyjnej. Ponieważ czas przeznaczony na dokonanie tych formalności to zwykle kilka dni, należy uważnie śledzić komunikaty pojawiające się na kontach osobistych w IRK. Bezwzględnie też należy przestrzegać wskazanych tam terminów.

Jeśli kandydat nie może osobiście złożyć dokumentów w wyznaczonym terminie może upoważnić do tego celu osobę trzecią, która w jego imieniu i po okazaniu stosownego upoważnienia dostarczy dokumenty do Komisji Rekrutacyjnej. Dokument ten nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata. Osoba składająca dokumenty musi przedstawić do wglądu dowód osobisty kandydata (lub w przypadku cudzoziemca – paszport), w celu poświadczenia kserokopii. Jeśli niemożliwe jest takie rozwiązanie, dopuszcza się dostarczenie kserokopii dowodu (paszportu) poświadczonej notarialnie albo poświadczonej przez Biuro ds. Rekrutacji UW lub odpowiedni urząd jednostki samorządu terytorialnego (np. urząd gminy), bądź polską placówkę dyplomatyczną w przypadku kandydata przebywającego za granicą. UWAGA! Podania z IRK muszą być podpisane przez kandydata.

Należy zadbać o to, by dokumenty dostarczane Komisji Rekrutacyjnej były kompletne.

Po złożeniu kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie Komisja Rekrutacyjna wręcza kandydatowi decyzję o przyjęciu na studia.

 

 

FOUNDATION YEAR for foreigners // KURSY PRZYGOTOWAWCZE dla cudzoziemców http://enbss.uw.edu.pl/foundation-year/

 

 

Osobom posiadającym dyplom uczelni wyższej IE oferuje kształcenie na następujących studiach podyplomowych: Studia Europy Wschodniej; Kultura, nauka i edukacja w Unii Europejskiej; Marketing europejski, Polityki Unii Europejskiej, Urzędnik instytucji europejskich, Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE oraz Fundusze europejskie dla samorządu terytorialnego.

 

Wiele informacji znajdą Państwo w zakładce po lewej stronie.