Wypowiedzi pracowników IE

Wypowiedzi pracowników Instytutu Europeistyki w prasie, radiu, telewizji

 

dr Marko Babić:

dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. UW

dr Justyna Miecznikowska:

dr hab. Marta Witkowska