Warsztaty

W 2019 roku warsztaty odbędą się w Warszawie. Przedłużony termin zgłoszeń.

 

W imieniu prof. dra hab. Konstantego Adama Wojtaszczyka Prezesa PTSE, zapraszamy do uczestnictwa w X Ogólnopolskich Warsztatach Metodologicznych dla Habilitantów i Doktorantów organizowanych przez Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, w dniach 28-29 maja 2019 r. w Warszawie.

 

Opłata za udział w warsztatach wynosi 100 PLN

(dla członków PTSE niezalegających ze składką za 2019 r. - 80 PLN).

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 maja 2019 r.

 

Informacje szczegółowe w poniższych plikach:
a) zaproszenie;
b) program ramowy;
c) formularz rejestracyjny;
d) wymogi dotyczące abstraktów.

------------------------------------------------------------------------

 

Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne

 

     Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne odbywają się cyklicznie od 2010 r. Pierwsze i piąte odbyły na Uniwersytecie Warszawskim. Służą zarówno debatom na temat dylematów teoretycznych i metodologicznych związanych z europeistyką, jak i integracji środowiska badaczy. Warsztaty adresowane są do doktorantów i habilitantów, którzy chcieliby w gronie ekspertów skonsultować swoje rozprawy. Serdecznie zapraszamy wszystkich reprezentantów politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, administracji, socjologii, ekonomii, antropologii oraz innych dyscyplin związanych z europeistyką. Dla młodych badaczy  Warsztaty będą znakomitą okazją do skonfrontowania własnego warsztatu badawczego z najwybitniejszymi i doświadczonymi recenzentami prac doktorskich i habilitacyjnych z ośrodków akademickich z całej Polski. W Warsztatach mogą wziąć udział zarówno doktoranci i habilitanci, którzy dopiero formułują swój temat badawczy, jak i ci, których badania znajdują się w zaawansowanym stadium.

     Dwudniowe przedsięwzięcie składa się przeważnie z wykładów dotyczących badań z zakresu studiów europejskich i zagadnień metodologicznych, pracy w kilkuosobowych grupach tematycznych ze specjalistami, w których uczestnicy zaprezentują teorie i metody wykorzystywane w swoich pracach badawczych oraz indywidualnych konsultacji z zaproszonymi ekspertami. Efektem spotkania jest zazwyczaj publikacja zawierająca teksty uczestników wraz z komentarzem profesorskim.   

   

Wykaz Ogólnopolskich Europeistycznych Warsztatów Metodologicznych

 • I Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów, 11–12 maja 2010 r., Katedra Europeistyki, Uniwersytet Warszawski

 • II Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczne z Europeistyki dla Doktorantów i Habilitantów, 19–20 kwietnia 2011 r., Instytut Politologii i Europeistyki,  Uniwersytet Szczeciński

 • III Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów, 11–12 kwietnia 2012 r. Instytut Politologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 • IV Ogólnopolski Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów, 24 –25 października 2013 r., Instytut Politologii, Uniwersytet Gdański

 • V Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów, 16–17 września 2014 r.,  Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski

 • VI Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów, 16–17 września 2015 r., Katedra Studiów Europejskich, Uniwersytet Wrocławski

 • VII Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty dla Doktorantów i Habilitantów, 21-22 czerwca 2016, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji oraz Katedra Krajów Europy Północnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 • VIII Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty dla Doktorantów i Habilitantów, 25-26 września 2017, Instytut Politologii i Europeistyki,  Uniwersytet Szczeciński

 • IX Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty dla Doktorantów i Habilitantów, 2018, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Publikacje powarsztatowe:

 • K. A. Wojtaszczyk, T. Kownacki (red.), Metodologia badań europejskich. I Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów, Uniwersytet Warszawski,  11–12 maja 2010 r., Warszawa 2010.
 • S. Kaniewski, D. Kowalewska,  M. Żurek (red.), Metodologia studiów europejskich, Szczecin, Warszawa  2012

 • A. Skolimowska (red.), Teorie i metody w studiach europejskich, Warszawa 2013

 • K. A. Wojtaszczyk, J. Wiśniewska-Grzelak (red.), Teorie i metody w studiach europejskich – V Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów, Warszawa 2015.

----------------------------------------------------------------

PRAKTYKI

Studentów europeistyki gorąco zapraszamy do podjęcia praktyk w poniższych instytucjach:

TABELA

Prezentacja dot. praktyk

Więcej ofert dostępne tutaj

Międzyuczelniana wymiana MOST

Europa oczami studentów

1. Brexit

Aktywność studencka