Komisja Rekrutacyjna

Skład Komisji Rekrutacyjnej Instytutu Europeistyki:

PRZEWODNICZĄCA dr hab. Marta Witkowska
SEKRETARZ mgr Katarzyna Zabielska
CZŁONKOWIE dr Marko Babić
  dr Wojciech Lewandowski
  dr Jarosław Szczepański
PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW Katarzyna Ciszkowska
  Michał Moczydłowski
  Izabela Podgórska
  Dagmara Sołtys
  Karina Sobotka

 

Dane kontaktowe:

e-mail: rekrutacja.ie@uw.edu.pl