Konferencje

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
 
Koncepcje reformy UE – przyszły kształt ustrojowy Unii
Warszawa, 27 maja 2019 r.
 
----------------------------------------------------------------------------------------
 

INTYTUCJONALIZACJA PROCESÓW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Warszawa 30 maj 2019 r.

 
W załączeniu przesyłamy informacje o seminarium, formularz zgłoszeniowy oraz wstępny program spotkania.
 
Prosimy o przesłanie formularza na adres: a.wierzchowska@uw.edu.pl do dnia 15 maja 2019. 
 

Zaproszenie

Program

Formularz zgłoszeniowy

 

Międzyuczelniana wymiana MOST