Harmonogram rekrutacji

Przyjmowanie dokumentów:

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

.....................................................................................................................................................................

Rekrutacja na rok akad. 2018/2019 została zakończona.
 

Wszystkim przyjętym kandydatom
- STUDENTOM Instytutu Europeistyki
życzymy zapału, wytrwałości, radości z rozszerzania horyzontów, poszerzania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności pod czujnym okiem pracowników i współpracowników Instytutu Europeistyki WNPiSM UW.

......................................................................................................................................................................

2018/2019

DRUGA TURA REKRUTACJI (rejestracji w IRK) - do 11 września 2018 r.smiley

studia stacjonarne i niestacjonarne 

Informujemy, że zamknęliśmy rekrutację na studia stacjonarne I stopnia.
Zapraszamy na studia zaoczne (profil ogólnoakademicki).

Ogłoszenie wyników w systemie IRK -18.09.2018 r.

Terminy przyjmowania dokumentów - II tura rekrutacji (po ogłoszeniu wyników rekrutacji w IRK) 

  • środa 19.09. - godz. 11.00 - 16.00

  • czwartek 20.09 - godz. 14.00 - 18.00

  • piątek 21.09 - godz. 10.00 - 14.00

Dodatkowy dyżur Komisji Rekrutacyjnej:

  • środa 29.09 - godz. 13.00 - 15.00
 
PIERWSZA TURA REKRUTACJI (rejestracji w IRK)
ZAKOŃCZONA smiley
 
W przypadku niewypełnienia limitu miejsc zostanie ogłoszona II tura rejestracji na studia. Przewidywany termin - początek sierpnia.

 

Ogłoszenie wyników w systemie IRK:

studia I stopnia stacjonarne - 13.07.2018r. (piątek)

studia I stopnia niestacjonarne, studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne - 24.07.2018r. (wtorek)

 

Terminy przyjmowania dokumentów - I tura rekrutacji (po ogłoszeniu wyników rekrutacji w IRK)

 

studia I stopnia stacjonarne

zakwalifikowani:

poniedziałek 16.07. - godz. 9.00 - 13.00

wtorek 17.07. - godz. 14.00 - 18.00

środa 18.07 - godz. 9.00 - 13.00

kandydaci z listy rezerwowej wg informacji z IRK z dnia 18.07.br

czwartek 19.07 - godz. 9.00 - 13.00

piątek 20.07 - godz. 14.00 - 16.00

kandydaci z listy rezerwowej wg informacji z IRK z dnia 20.07.br

poniedziałek 23.07. - godz. 14.00 - 18.00

wtorek 24.07. - godz. 9.00 - 13.00

 

studia I stopnia niestacjonarne

studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

zakwalifikowani:

środa 25.07 - godz. 9.00 - 13.00

czwartek 26.07 - godz. 14.00 - 18.00

piątek 27.07. - godz. 9.00 - 13.00