Harmonogram rekrutacji

Przyjmowanie dokumentów:
Miejsce: ul. Nowy Świat 69, IV piętro, sala 46
 
III tura rekrutacji (rejestracji w IRK)
otwarta od 19.09.br
 
europeistyka - integracje europejska - niestacjonarne I stopnia (profil ogólnoakademicki)
 
europeistyka - integracje europejska - stacjonarne II stopnia
 
 
zapisy do 23 września br.
 
Ogłoszenie wyników III tury w systemie IRK :
studia I i II stopnia - 26.09. br. (wtorek)
 
przyjmowanie dokumentów - 27 września br. (środa) w godz. 10.00-14.00
i 29 września (piątek) w godz. 10.00-14.00
Uwaga - obowiązuje Państwa dzień podany w systemie IRK
...........................................................................................................................................
 
II tura rejestracji na studia w IE została zakończona !!!

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc zostanie ogłoszona III tura rejestracji na studia.

Terminy przyjmowania dokumentów - II tura rekrutacji (po ogłoszeniu wyników rekrutacji w IRK)
 
studia I stopnia
środa 20.09. - godz. 10.00 - 14.00
czwartek 21.09. - godz. 12.00 - 16.00
piątek 22.09. -godz. 10.00 - 14.00
 
studia II stopnia
środa 20.09. - godz. 10.00 - 14.00
czwartek 21.09. - godz. 12.00 - 16.00
 
Kandydaci, których obowiązuje egzamin kompetencji językowych proszeni są o kontakt e-mailowy z Komisją Rekrutacyjną ( rekrutacja.ie@uw.edu.pl)
...........................................................................................................................................
II tura rekrutacji (rejestracji w IRK)
 
 
 
zapisy do 14 września br.
Ogłoszenie wyników II tury w systemie IRK :
studia I i II stopnia - 19.09.2017r. (środa)
 
...........................................................................................................................................
 
I tura rejestracji na studia w IE została zakończona !!!
W przypadku niewypełnienia limitu miejsc zostanie ogłoszona II tura rejestracji na studia. Przewidywany termin - początek sierpnia.
 
Ogłoszenie wyników w systemie IRK:
studia I stopnia - 19.07.2017r. (środa)
studia II stopnia - 24.07.2017r. (piątek)
 
 
Terminy przyjmowania dokumentów - I tura rekrutacji (po ogłoszeniu wyników rekrutacji w IRK)
 
studia I stopnia
zakwalifikowani:
czwartek 20.07. - godz. 10.00 - 14.00
piątek 21.07. - godz. 12.00 - 16.00
poniedziałek 24.07 - godz. 10.00 - 14.00
kandydaci z listy rezerwowej wg informacji z IRK z dnia 24.07.br
wtorek 25.07 - godz. 12.00 - 16.00
środa 26.07 - godz. 10.00 - 14.00
kandydaci z listy rezerwowej wg informacji z IRK z dnia 26.07.br
czwartek 27.07. - godz. 12.00 - 16.00
piątek 28.07. - godz. 10.00 - 14.00
 
studia II stopnia
zakwalifikowani:
wtorek 25.07 - godz. 12.00 - 16.00
środa 26.07 - godz. 10.00 - 14.00
czwartek 27.07. - godz. 12.00 - 16.00
piątek 28.07. - godz. 10.00 - 14.00