Harmonogram rekrutacji

Przyjmowanie dokumentów:

Miejsce: ul. Krakowskie Przedmieście 3, II piętro, sala 200

WYMAGANE DOKUMENTY

 

.....................................................................................................................................................................

05.06.2018 r. - 04.07.2018 r....

PIERWSZA TURA REKRUTACJI (rejestracji w IRK) na:
...
  • Studia I stopnia
  • Studia II stopnia

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc zostanie ogłoszona II tura rejestracji na studia. Przewidywany termin - początek sierpnia.

.....................................................................................................................................................................

Ogłoszenie wyników w systemie IRK:

studia I stopnia (stacjonarne) - 13.07.2017r. (piątek)

studia I stopnia (niestacjonarne); studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) - 24.07.2017r. (wtorek)

 

Terminy przyjmowania dokumentów - I tura rekrutacji
(po ogłoszeniu wyników rekrutacji w IRK)

 

studia I stopnia (stacjonarne)

zakwalifikowani:

poniedziałek 16.07. - godz. 9.00 - 13.00

wtorek 17.07. - godz. 14.00 - 16.00

środa 18.07. - godz. 9.00 - 13.00

kandydaci z listy rezerwowej wg informacji z IRK z dnia 18.07.br

czwartek 19.07. - godz. 9.00 - 13.00

piątek 20.07. - godz. 14.00 - 16.00

kandydaci z listy rezerwowej wg informacji z IRK z dnia 20.07.br

poniedziałek 23.07. - godz. 14.00 - 16.00

wtorek 24.07. - godz. 9.00 - 13.00

 

studia I stopnia (niestacjonarne)
studia II stopnia (stacjonarne, niestacjonarne)
European Administration (stacjonarne, niestacjonarne)

zakwalifikowani:

środa 25.07. - godz. 9.00 - 13.00

czwartek 26.07. - godz. 14.00 - 16.00

czwartek 27.07. - godz. 9.00 - 13.00