FAQ

W Twoim imieniu dokumenty może złożyć osoba upoważniona. Pobierz i podpisz stosowne upoważnienie, aby członkowie Komisji Rekrutacyjnej wiedzieli, że dana osoba jest Twoim przedstawicielem. Pamiętaj, że Komisja przyjmie jedynie komplet dokumentów. Przygotuj je więc wcześniej.

Jeżeli kwestionujesz wynik postępowania kwalifikacyjnego lub jego części ze względu na niedokładności, błędy pisarskie lub inne oczywiste omyłki, w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia tego wyniku może wnieść wniosek do Komisji Rekrutacyjnej o jego sprostowanie.

Niestety nie, kandydaci mogą składać dokumenty w terminie wskazanym na ich osobistych kontach w IRK. Pamiętaj więc by regularnie zapoznawać się z komunikatami Komisji Rekrutacyjnej na Twoim koncie osobistym.

Kandydaci mogą ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej w przypadku: nieważnej rejestracji (np. brak zapisu na kierunek), rejestracji na mniejszą liczbę kierunków niż wynika to z opłaty wniesionej na konto UW, nieuruchomienia kierunku studiów. Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej należy złożyć do Biura ds. Rekrutacji UW.

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra.
System umożliwia rejestrację na studia II stopnia osobom, które jeszcze nie otrzymały dyplomu licencjata lub równoważnego. W zakładce "wykształcenie" na koncie rejestracyjnym kandydata wystarczy zaznaczyć "dyplom licencjata lub równoważny" lub odpowiednio "dyplom inżyniera" bądź "dyplom magistra", a numer dyplomu i datę wystawienia pozostawić bez zmian (te dane można jeszcze uzupełnić przed wydrukowaniem podania o przyjęcie na studia, czyli na etapie składania dokumentów).
W przypadku, gdy kandydat w dniu składania dokumentów na studia nie ma jeszcze wystawionego dyplomu ukończenia studiów wyższych, zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów i zaświadczenie o ukończeniu studiów z oceną końcową (do czasu wydania dyplomu).
Przy zapisie na kierunek, na którym kwalifikacja jest na podstawie oceny na dyplomie i średniej z toku studiów, kandydat, który nie posiada jeszcze tych wyników musi wybrać wymagane w kwalifikacji elementy, pozostawiając "0.00" w wynikach. Do czasu zakończenia rejestracji na te studia, wyniki te należy jednak uzupełnić.

Szczegółowe informacje na ten temat odnajdziesz tutaj.

Opłatę rekrutacyjną powinieneś wpłacić na indywidualny numer konta wygenerowany przez system IRK podczas rejestracji. Jedenaście ostatnich cyfr numeru konta to PESEL kandydata.

 

  • Nie mogę złożyć osobiście dokumentów w terminie wskazanym na moim osobistym koncie w IRK. Co mogę zrobić?

Możesz upoważnić kogoś do złożenia dokumentów dzięki formularzowi: http://www.pl.europeistyka.uw.edu.pl/files/kandydaci/NR_1.pdf

Uwaga! Formularz nie obowiązuje przy wycofywaniu dokumentów, kiedy potrzebne jest upoważnienie notarialne.

  • Na moim koncie osobistym w systemie IRK jest błędny wynik z postępowania rekrutacyjnego, co mogę zrobić?

Warto skontaktowac się Komisją Rekrutacyjna osobiście lub mailowo/telefonicznie. Ważne jest by zrobić to w ciagu trzech dni od ogłoszenia wyników.

  • Wyjechałem i minął mi termin wyznaczony na składanie dokumentów, czy mogę je jeszcze złożyć?

Niestety. Można za to podejść do kolejnej tury rejestracji, jeśli taka zostanei otworzona.

  • Kiedy mogę ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej?

Jeśli studia na które aplikujesz nie zostaną uruchomione, zwrot opłaty rekrutacyjnej nastąpi po złożeniu przez ciebie pisemnego wniosku do Biura ds. Rekrutacji Uniwersytetu Warszawskiego (Główny Kampus UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, pok.4).

We wniosku należy podać swoje dane osobowe, PESEL oraz numer konta na które ma być dokonany zwrot.

  • Obroniłem się już, nie mam jednak jeszcze dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Czy mogę wziąć udział w rekrutacji na studia II stopnia w Instytucie Europeistyki?

Tak, o ile z dokumentami rekrutacyjnymi złożone zostanie zaświadczenie z Sekretariatu Studiów o uzyskanej z toku studiów średniej oraz ocenie, która pojawi się na dyplomie.

  • Na jaki numer konta powinienem uiścić opłatę rekrutacyjną?

Pieniądze wpłacają Państwu na indywidulany numer konta wygenreowany na Internetowej Rejestracji Kandydatów.