Otwarty Uniwersytet Europejski

Otwarty Uniwersytet Europejski powstał z inicjatywy pracowników Instytutu Europeistyki w 2010 r. Jego głównym celem jest poszerzenie wiedzy na tematy europejskie uczniów klas drugich i trzecich szkół licealnych. Jak dotychczas zrealizowano 42 wykłady w czasie dwóch pierwszych edycji OUE.

Uczniowie biorący udział w warsztatach OUE nie tylko zyskują cenną wiedzę, ale także zapoznają się z akademicką formą zajęć. Wśród prowadzących warsztaty zarówno w pierwszej, jak i drugiej edycji znalazł się między innymi Dyrektor Instytutu Europeistyki prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk oraz Prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych  ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Wojciech Jakubowski.

Rezultatem pierwszej edycji OUE jest publikacja Repetytorium z WOS. Pozycja ta prezentuje treści omówione w trakcie pierwszej edycji warsztatów, które zgodne są z podstawą programową przedmiotu Wiedza o społeczeństwie. Zapraszamy do zapoznania się z treścią Repetytorium pod adresem internetowym wydawnictwa: http://www.poltext.pl/b753-Repetytorium-WOS.htm

W roku akademickim 2012/2013 Otwarty Uniwersytet Europejski został uruchomiony po raz trzeci. Udział w zajęciach był bezpłatny i możliwy po dokonaniu zgłoszenia elektronicznego. Dodatkowo uczestnicy OUE otrzymali certyfikat poświadczający udział w cyklu warsztatów, o ile spełnili wymogi określone w Regulaminie OUE.

Program warsztatów

Zapraszamy na stronę internetową OUE