Główne publikacje pracowników zakładu

Zakład Historii Europy

Skład osobowy

  • Dr hab. Paweł J. Borkowski - kierownik
  • Dr Łukasz Zamęcki - sekretarz

Główne założenia programu badawczego

Zakład podejmuje badania nad  procesami integracyjnymi o charakterze politycznym, ekonomiczno-gospodarczym, militarnym, społecznym i kulturowym, mających miejsce w Europie w okresie od zakończenia II wojny światowej do współczesności. Zakład bada nie tylko specyficzne przyczyny, uwarunkowania, przebieg i skutki tych procesów integracyjnych, ale również podejmuje studia nad znaczeniem badań w zakresie historii politycznej i społecznej Europy Zachodniej i Europy Środkowo-Wschodniej po 1945 roku dla spoistości studiów europejskich, jako dyscypliny naukowej.

Oferta dydaktyczna Zakładu

  • Dr hab. Paweł Janusz Borkowski: Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE, Europejskie struktury współpracy, Instytucje dyplomacji UE, seminarium magisterskie.
  • Dr Łukasz Zamęcki: Polska w Europie – historia i współczesność, Polska w procesie integracji europejskiej, Teoria i praktyka demokracji europejskiej, Warsztaty europejskie.

Projekty badawcze realizowane przez pracowników Zakładu

  • Procesy integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej 1945-1989 Głównym celem projektu jest analiza procesów integracyjnych o charakterze politycznym, ekonomiczno-gospodarczym, militarnym, społecznym i kulturowym, mających miejsce za "Żelazną kurtyną" w okresie od zakończenia II wojny światowej do rozpoczęcia erozji bloku wschodniego. Projekt zakłada nie tylko ukazanie specyficznych przyczyn, uwarunkowań, przebiegu i skutków tych procesów integracyjnych, ale również podkreślenie znaczenia badań w zakresie historii politycznej i społecznej Europy Środkowo-Wschodniej po 1945 roku dla spoistości studiów europejskich jako dyscypliny naukowej. Takie rozumienie projektu charakteryzuje się oryginalnością oraz otwartością na treści naukowe dotąd pomijane w procesie rozwoju studiów europejskich.

Struktura

W Instytucie Europeistyki działa sześć zakładów. Każdy z nich zajmuje się odrębną dziedziną badań z zakresu studiów europejskich, realizując w jej ramach projekty naukowe oraz zajęcia dydaktyczne.