SKN Touching Europe

SKN Touching Europe zaczęło swoją działalność 9 maja 2006 r. i jest jedną z najliczniejszych i najbardziej aktywnych organizacji studenckich na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Posiada bogate doświadczenia w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze międzyuczelnianym oraz ogólnopolskim. Koło współpracowało z uznanymi ośrodkami eksperckimi, stowarzyszeniami i fundacjami, takimi jak m.in.: Fundacja Konrada Adenauera, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Fundacja Bronisława Geremka, Instytut Spraw Publicznych, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Polskie Towarzystwo Retoryczne. Wydarzenia organizowane pzrze Koło promowane były przez media zarówno uniwersyteckie, jak i ogólnopolskie (takie jak np. Superstacja). Przedsięwzięcia Koła wielokrotnie wspierane były przez polskich posłów do Parlamentu Europejskiego - Różę Thun, Małgorzatę Handzlik, Danutę Huebner, Danutę Jazłowiecką, Sidonię Jędrzejewską, Jarosława Wałęsę i Rafała Trzaskowskiego.

Aktywność oraz uznanie Koła w środowisku akademickim sprawiły, że powierzono mu organizację polskiej debaty w ramach międzynarodowego projektu 5 ideas for a younger Europe, zainicjowanego przez Wiceprzewodniczącą Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Annę Marię Darmanin oraz Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Gianniego Pittella. 

 

Zarząd Koła:
Prezes - Anna Lorenc ( a.lorenc@touchingeurope.pl )

Wiceprezesi:
Szymon Wcisło (skn@touchingeurope.p)
Przemysław Dałek

Skarbnik - Monika Grzybowska

Sekretarz - Michał Kolasa

 

Opiekun naukowy: dr Justyna Miecznikowska

Strona internetowa Koła: http://touchingeurope.edu.pl/

Działalność:
Działalność SKN Touching Europe skupia się wokół następujących zagadnień z zakresu studiów europejskich:

 • koordynacja polityk europejskich w państwach członkowskich UE,
 • rola i znaczenie Parlamentu Europejskiego,
 • europejskie procesy integracyjne,
 • wdrażanie polityk unijnych,
 • Niemcy i Austria w Unii Europejskiej,
 • partie i systemy partyjne w państwach członkowskich UE.

Do głównych celów SKN Touching Europe należy:

 • rozwijanie i propagowanie współpracy naukowej studentów,
 • wspomaganie działalności naukowej oraz zwiększanie aktywności naukowej studentów,
 • poszerzanie wśród studentów wiedzy o Europie, Unii Europejskiej, stosunkach międzynarodowych oraz krzewienie idei integracji europejskiej.

W ramach swojej działalności SKN Touching Europe pragnie:

 • prowadzić działalność naukową (m.in. poprzez samokształcenie się członków, wydawanie własnych publikacji naukowych, organizację konferencji, seminariów, debat naukowych etc.),
 • propagować wśród studentów potrzebę zdobywania wiedzy o Unii Europejskiej i rozwijać ich zainteresowanie w/w tematyką,
 • promować Instytut Europeistyki oraz Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego,
 • nawiązywać kontakty ze studentami kierunków politologicznych uniwersytetów polskich oraz zagranicznych.

 

PRAKTYKI

Studentów europeistyki gorąco zapraszamy do podjęcia praktyk w poniższych instytucjach:

TABELA

Prezentacja dot. praktyk

Więcej ofert dostępne tutaj

Facebook

Fanpage

Instytutu Europeistyki WNPiSM

Fanpage

Samorządu Studenckiego IE

Europa oczami studentów

1. Brexit

Aktywność studencka