Harmonogram rejestracji w usos


REJESTRACJA NA ZAJĘCIA PROGRAMOWE 2018/2019 lato!

I TURA – grudzień 2018 do 31.12.2018

Instytut Polityki Społecznej

17.12.2018 godz. 21:00,  monografy 21:30
 

Instytut Europeistyki

18.12.2018 godz. 21:00

Ponowna rejestracja na zajęcia odbędzie się 27 grudnia 2018 roku o godzinie 21:00!!

Instytut Stosunków Międzynarodowych

19.12.2018 godz. 21:00, monografy 21:30

INP Politologia, SEA

20.12.2018 godz. 21:00

INP Bezpieczeństwo wewnętrzne

20.12.2018 godz. 22:00, fakultety 22:30

Monografy wydziałowe

17.12.2018 godz. 21:00

II TURA – styczeń 2019 do 31.01.2019

Instytut Polityki Społecznej

14.01.2019 godz. 21:00, monografy 21:30

Instytut Europeistyki

15.01.2019 godz. 20:00

Instytut Stosunków Międzynarodowych

16.01.2019 godz. 21:00, monografy – 21:30

INP Politologia, SEA

17.01.2019 godz. 20:00

INP Bezpieczeństwo wewnętrzne

17.01.2019 godz. 22:00, fakultety 22:30

Monografy wydziałowe

14.01.2019 godz. 21:00

 

Rejestracji dokonujemy na stronie https://usosweb.wnpism.uw.edu.pl

AKTUALNE PLANY ZAJĘĆ DLA WSZYSTKICH KIERUNKÓW SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE:

https://wnpism.uw.edu.pl/strefa-studenta-i-doktoranta/plany-zajec/

 

Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów, w tym wykładów. Na podstawie rejestracji zostaną stworzone protokoły egzaminacyjne. Zajęcia kontynuowane zostaną przepisane automatycznie. W indywidualnych przypadkach rejestracji prosimy zgłaszać się do kierowników studiów w celu wyrażenia zgody na zarejestrowanie administracyjne. Wszelkie podania o zmiany w rejestracji będą rozpatrywane po zakończeniu II tury rejestracji.

 

Jeżeli rejestrujemy się na zajęcia, które odbywają się w jednej grupie zajęciowej, to również należy zarejestrować się do tej grupy, pomimo tego, że to tylko jedna grupa.

Z rejestracji zostały wyłączone studia niestacjonarne zaoczne, z wyjątkiem zapisów na lektoraty oraz indywidualnych przypadków rejestracji, które będą ogłaszane na stronach poszczególnych instytutów.

PRAKTYKI

Studentów europeistyki gorąco zapraszamy do podjęcia praktyk w poniższych instytucjach:

TABELA

Prezentacja dot. praktyk

Więcej ofert dostępne tutaj

Międzyuczelniana wymiana MOST

Europa oczami studentów

1. Brexit

Aktywność studencka