Harmonogram rejestracji w usos

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA PROGRAMOWE

 

Szanowni Studenci,

W dniach 27.03.2018 - 05.04.2018 odbędzie się rejestracja na przedmioty (bez wyboru grup zajęciowych). Na podstawie tej rejestracji będą wyznaczane limity w grupach zajęciowych, więc prosimy wszystkich studentów o zarejestrowanie się na przedmioty dostępne w rejestracji. Niezarejestrowanie się może skutkować brakiem możliwości  zarejestrowania się w kolejnej turze rejestracji do grupy zajęciowej. 

Harmonogram rejestracji wygląda następująco:

Instytut Polityki Społecznej

27.03.2018 - 21:00

Instytut Stosunków Międzynarodowych

27.03.2018 -21:30

Instytut Nauk Politycznych *

28.03.2018 - 21:00

Instytut Europeistyki

28.03.2018 - 21:30

 

*rejestracja na specjalizacje w INP będzie rejestracją bezpośrednią do grup zajęciowych z limitami

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów, w tym wykładów. Na podstawie rejestracji zostaną stworzone protokoły egzaminacyjne. Zajęcia kontynuowane zostaną przepisane automatycznie. W indywidualnych przypadkach rejestracji prosimy zgłaszać się do kierowników studiów w celu wyrażenia zgody na dorejestrowanie administracyjne. Wszelkie podania o zmiany w rejestracji będą rozpatrywane po zakończeniu II tury rejestracji.

Rejestracji dokonujemy na stronie https://usosweb.wnpism.uw.edu.pl


Jeżeli rejestrujemy się na zajęcia, które odbywają się w jednej grupie zajęciowej, to również należy zarejestrować się do tej grupy, pomimo, że to tylko jedna grupa.

Z rejestracji zostały wyłączone studia niestacjonarne zaoczne, z wyjątkiem zapisów na lektoraty oraz indywidualnych przypadków rejestracji, które będą ogłaszane na stronach poszczególnych instytutów.

PRAKTYKI

Studentów europeistyki gorąco zapraszamy do podjęcia praktyk w poniższych instytucjach:

TABELA

Prezentacja dot. praktyk

Więcej ofert dostępne tutaj

Facebook

Fanpage

Instytutu Europeistyki WNPiSM

Fanpage

Samorządu Studenckiego IE

Europa oczami studentów

1. Brexit

Aktywność studencka