Programy studiów

Program studiów I stopnia

Europeistyka - integracja europejska (profil ogólnoakademicki)

Europeistyka - integracja europejska (profil praktyczny)

Europeistyka - integracja europejska na spec. European Politics and Economics (po angielsku)

------------------------------------------------------------------------------------

Program studiów II stopnia

Europeistyka - integracja europejska (profil ogólnoakademicki)

------------------------------------------------------------------------------------

Programy studiów obowiązujące od roku akademickiego 2013/2014

Studia I stopnia stacjonarne (ostatni rocznik rozpoczął studia w r. 2015/2016)

Studia II stopnia stacjonarne (ostatni rocznik rozpoczął studia w r. 2016/2017)

 

------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMY WCZEŚNIEJSZE (ZAKOŃCZONE)

Programy studiów obowiązujące od roku akademickiego 2012/2013

Studia I stopnia stacjonarne

Studia II stopnia stacjonarne

Studia niestacjonarne-zaoczne

 

Programy studiów obowiązujące od roku akademickiego 2011/2012

 

Programy studiów obowiązujące od roku akademickiego 2010/2011

PRAKTYKI

Studentów europeistyki gorąco zapraszamy do podjęcia praktyk w poniższych instytucjach:

TABELA

Prezentacja dot. praktyk

Więcej ofert dostępne tutaj

Międzyuczelniana wymiana MOST

Europa oczami studentów

1. Brexit

Aktywność studencka