Studenci wyjeżdżający na stypednium - zasady zapisów na zajęcia

Studenci wyjeżdżający na stypendium w ramach programu Erasmus nie zapisują się na zajęcia odbywające się semestrze, w którym przebywać będą na stypendium (najczęściej semestr zimowy). Nie biorą więc udziału ani w rejestracji usosowej na przedmioty, ani w rejestracji do grup na semestr, w którym będą przebywać na stypendium. Dotyczy to również przedmiotów całorcznych.

WYJĄTEK dotyczy seminarium/proseminarium dyplomowego. Studenci wyjeżdżający na stypendium w ramach programu Erasmus zapisują się na seminarium/proseminarium dyplomowe zgodnie z zasadami ogólnymi i w terminach obowiązujących wszystkich studentów. Niezapisanie się na seminarium/proseminarium dyplomowe w ten sposób powodować będzie dopisanie danej osoby, po powrocie ze stypendium, wyłącznie do tej grupy seminaryjnej, w której będą wolne miejsca.

Studenci wyjeżdżający na stypendium na ostatnim roku studiów winni przed wyjazdem skontaktować się z promotorem pracy dyplomowej i ustalić z nim zasady przygotowania pracy dyplomowej i zaliczenia seminarium dyplomowego po powrocie ze stypendium.

PRAKTYKI

Studentów europeistyki gorąco zapraszamy do podjęcia praktyk w poniższych instytucjach:

TABELA

Prezentacja dot. praktyk

Więcej ofert dostępne tutaj

Międzyuczelniana wymiana MOST

Europa oczami studentów

1. Brexit

Aktywność studencka