Pomoc materialna

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi. Stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę przyznaje wydziałowa komisja stypendialna, natomiast stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznaje Odwoławcza Komisja Stypendialna.

Informacje na temat zasad działania wydziałowej komisji stypendialnej, warunków ubiegania się o stypendia i zapomogi oraz formularze wniosków znajdują się na stronie wydziałowej.

Regulaminy dot. spraw socjalnych http://bss.uw.edu.pl/sekcja-socjalna/regulaminy-socj/

Tutaj ujednolicony tekst Regulaminu Pomocy Materialnej na Uniwersytecie Warszawskim: http://bss.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/80/2016/07/Regulamin-Pomoc-Materialna-ujednolicony-2016.pdf

PRAKTYKI

Studentów europeistyki gorąco zapraszamy do podjęcia praktyk w poniższych instytucjach:

TABELA

Prezentacja dot. praktyk

Więcej ofert dostępne tutaj

Międzyuczelniana wymiana MOST

Europa oczami studentów

1. Brexit

Aktywność studencka