Ważne dokumenty

https://wnpism.uw.edu.pl/o-wydziale/akty-prawne/

 

Od 1.10.2019r. nowy Regulamin Studiów - więcej informacji wkrótce

 

Regulamin studiów na UW- obowiązujący od 1 października 2015 r.

Szczegółowe zasady studiowania na WNPiSM (dawniej WDiNP) - ze zmianami

Szczegółowe zasady studiowania od 01.10.2017r.

Regulamin ustalania wysokości, przyznawnaia i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW

Regulamin domów studenta UW

PRAKTYKI

Studentów europeistyki gorąco zapraszamy do podjęcia praktyk w poniższych instytucjach:

TABELA

Prezentacja dot. praktyk

Więcej ofert dostępne tutaj

Międzyuczelniana wymiana MOST

Europa oczami studentów

1. Brexit

Aktywność studencka