Wzory podań

Wzory podań dostępne na stronie wydziałowej:

http://wnpism.uw.edu.pl/strefa-studenta-i-doktoranta/druki-do-pobrania/

PRAKTYKI

Studentów europeistyki gorąco zapraszamy do podjęcia praktyk w poniższych instytucjach:

TABELA

Prezentacja dot. praktyk

Więcej ofert dostępne tutaj

Międzyuczelniana wymiana MOST

Europa oczami studentów

1. Brexit

Aktywność studencka