Mobilność studentów

Studenci Instytutu Europeistyki mają możliwość skorzystania z bogatej oferty różnorodnych programów wymiany studenckiej i programów stypendialnych – zarówno krajowych jak i zagranicznych. Zrealizowanie części programu studiów na innej uczelni krajowej lub zagranicznej jest możliwe w ramach programu Erasmus, programu Erasmus Mundus, umów bilateralnych z innymi uczelniami, których stroną jest Uniwersytet Warszawski czy stypendiów rządowych.

PRAKTYKI

Studentów europeistyki gorąco zapraszamy do podjęcia praktyk w poniższych instytucjach:

TABELA

Prezentacja dot. praktyk

Więcej ofert dostępne tutaj

Facebook

Fanpage

Instytutu Europeistyki WNPiSM

Fanpage

Samorządu Studenckiego IE

Europa oczami studentów

1. Brexit

Aktywność studencka