Program MOST

MOST jest programem, w którym uczestniczy 20 polskich uczelni. W ramach programu student może zrealizować część programu studiów na innej krajowej uczelni, która uczestniczy w programie MOST. W programie mogą wziąć udział studenci studiów pierwszego stopnia, którzy zaliczyli I rok studiów oraz studenci studiów drugiego stopnia. Więcej informacji o programie oraz o postępowaniu kwalifikacyjnym znajduje się na stronie Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia.

 

Koordynator Programu Mobilności Studentów MOST w
Instytucie Europeistyki

dr Justyna Miecznikowska
Dyżur Kierownika Studiów I stopnia: wtorek, 11.30-13.00, Gmach Audytoryjny, wejście B, I p, pok. 125

PRAKTYKI

Studentów europeistyki gorąco zapraszamy do podjęcia praktyk w poniższych instytucjach:

TABELA

Prezentacja dot. praktyk

Więcej ofert dostępne tutaj

Międzyuczelniana wymiana MOST

Europa oczami studentów

1. Brexit

Aktywność studencka