Inne programy stypendialne

Szczegółowa oferta wyjazdów stypendialnych w ramach umów bilateralnych, których stroną jest UW lub stypendiów rządowych, koordynowanych przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz innych programów stypendialnych znajduje się na stronie Biura Współpracy z Zagranicą UW.

Warunki zaliczenia wyjazdu stypendialnego

PRAKTYKI

Studentów europeistyki gorąco zapraszamy do podjęcia praktyk w poniższych instytucjach:

TABELA

Prezentacja dot. praktyk

Więcej ofert dostępne tutaj

Międzyuczelniana wymiana MOST

Europa oczami studentów

1. Brexit

Aktywność studencka