Dyrekcja Instytutu

Rada Naukowa

Dyrektor Instytutu Europeistyki

Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk

 

 

Od 2012 roku Dyrektor Instytutu Europeistyki WDiNP UW, obecnie WNPiSM UW, wcześniej Kierownik Katedry Europeistyki. W latach 2005-2008 sprawował funkcję Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. studenckich. Kierował także Zakładem Instytucji Europejskich w Instytucie Nauk Politycznych WDiNP UW. W latach 1998-2001 roku Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych WDiNP UW.

Pełni różne funkcje poza Uniwersytetem Warszawskim, m.in.: Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Prezydent Fundacji Europea, Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Promotor 15 rozpraw doktorskich, ponad 400 prac magisterskich, 250 prac licencjackich. Autor licznych publikacji w języku polskim, angielskim i niemieckim.

dyżur w sem. zimowym 2017/2018: czwartek, godz. 9.45-11.15, sala 39, Nowy Świat 69 (do 14 lipca 2017 r.)

 

prof. K. A. Wojtaszczyk w czasach rektorskich na UW

Struktura

W Instytucie Europeistyki działa sześć zakładów. Każdy z nich zajmuje się odrębną dziedziną badań z zakresu studiów europejskich, realizując w jej ramach projekty naukowe oraz zajęcia dydaktyczne.