Dyrekcja Instytutu

Rada Naukowa

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych i jakości kształcenia

Prof. dr hab. Jacek Wojnicki

 

Funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Europeistyki ds. dydaktycznych i jakości kształcenia sprawuje od sierpnia 2015 roku.

Urodzony w 1972 roku w Warszawie, absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW w 1996 roku, doktorat obronił na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW w 2000 roku, w 2008 roku habilitacja na WDiNP, w latach 2001-2012 pracownik naukowy Akademii Humanistycznej w Pułtusku, Wydział Nauk Politycznych, IX 2012 profesor Uniwersytetu Warszawskiego, od marca 2017 r. posiada tytuł profesora belwederskiego.

Doświadczenie w administracji publicznej: Kancelaria Sejmu RP oraz stołeczny Ratusz. Żonaty, dwóch synów (Jasio i Stasio).

dyżur w sem. zimowym 2017/2018 od 5 października: czwartek, 11.30-13.00, sala 39 (Nowy Świat 69)

Struktura

W Instytucie Europeistyki działa sześć zakładów. Każdy z nich zajmuje się odrębną dziedziną badań z zakresu studiów europejskich, realizując w jej ramach projekty naukowe oraz zajęcia dydaktyczne.