Dyrekcja Instytutu

Rada Naukowa

Zastępca Dyrektora ds. badań i współpracy z zagranicą

Dr Jadwiga Nadolska

 

Od października 2016 r. Zastępca Dyrektora Instytutu Europeistyki ds. badań i współpracy z zagranicą, w latach 2010-2016 kierownik studiów II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych). Politolog, adiunkt w Instytucie Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2010), stypendystka uniwersytetu w Poczdamie i Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.

dyżur Dyrektora w sem. letnim 2016/2017: środa, 9.45-11.15, pok. 48, NŚ 69

dyżur dydaktyczny w sem. letnim 2016/2017: środa, 8.00-9.30, pok. 48, NŚ 69

Struktura

W Instytucie Europeistyki działa sześć zakładów. Każdy z nich zajmuje się odrębną dziedziną badań z zakresu studiów europejskich, realizując w jej ramach projekty naukowe oraz zajęcia dydaktyczne.