Dyrekcja Instytutu

Rada Naukowa

Zastępca Dyrektora ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą

Dr Kamil Ławniczak

 

Od października 2018 r. Zastępca Dyrektora Instytutu Europeistyki ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą.

Absolwent europeistyki (2010) i humanistycznych studiów doktoranckich w zakresie nauk o polityce (2014) na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2014). Pełni/ł funkcje: Sekretarza redakcji w czasopiśmie naukowym „Przegląd Europejski”, Skarbnika Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Sekretarza Zakładu Metodologii Badań Europejskich (http://metodologia-ie.uw.edu.pl), Pełnomocnika Dyrektora IE ds. Erasmusa.

 

Dyżur w sem. letnim 2018/2019: czwartek, 10.00-11.30, pok. 200, Krakowskie Przedmieście 3

 

Struktura

W Instytucie Europeistyki działa sześć zakładów. Każdy z nich zajmuje się odrębną dziedziną badań z zakresu studiów europejskich, realizując w jej ramach projekty naukowe oraz zajęcia dydaktyczne.