Dyrekcja Instytutu

Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej

 • prof. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz – przewodnicząca RN IE
 • prof.  dr hab. Jacek Czaputowicz
 • prof. dr hab. Józef Tymanowski
 • prof. dr hab. Jacek Wojnicki
 • prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
 • dr hab. Paweł J. Borkowski
 • dr hab. Jarosław Czub
 • dr hab. Tomasz G. Grosse, prof. UW
 • dr hab. Justyna Miecznikowska
 • dr hab. Piotr Tosiek
 • dr hab. Krzysztof Szewior
 • dr hab. Piotr Wawrzyk
 • dr hab. Marta Witkowska
 • dr Jadwiga Nadolska
 • dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Przedstawiciel Samorządu Studentów
 • Przedstawiciel Samorządu Doktorantów
 • mgr Ewa Górecka

Struktura

W Instytucie Europeistyki działa sześć zakładów. Każdy z nich zajmuje się odrębną dziedziną badań z zakresu studiów europejskich, realizując w jej ramach projekty naukowe oraz zajęcia dydaktyczne.